Αναφορές

Αναλύστε και δημιουργήστε χρήσιμες αναφορές και εντυπωσιακές οπτικοποιήσεις των δεδομένων σας σε πραγματικό χρόνο.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Διατμηματικές αναφορές και dashboards σε πραγματικό χρόνο.

Αν διαθέτετε ήδη λογισμικό ERP ενσωματώστε το Coordi ERP στο ήδη υπάρχον σύστημά σας και εκμεταλλευτείτε τις μοναδικές του λειτουργίες σε – CRM, Έργα, Helpdesk, Αναφορές και Προσωπικό σε συνεργασία με το υφιστάμενο ERP σας.