Προσωπικό

Διαχειριστείτε το αρχείο των υπαλλήλων σας, από τις προσλήψεις ως τις άδειες τους, μέσω μίας απλής και σύγχρονης πλατφόρμας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαχειριστείτε το αρχείο των υπαλλήλων σας, από τις προσλήψεις ως τις άδειες τους, μέσω μίας απλής και σύγχρονης πλατφόρμας.

Υπάλληλοι

Προσωπικό Plus

*Roadmap

Αν διαθέτετε ήδη λογισμικό ERP ενσωματώστε το Coordi ERP στο ήδη υπάρχον σύστημά σας και εκμεταλλευτείτε τις μοναδικές του λειτουργίες σε – CRM, Έργα, Helpdesk, Αναφορές και Προσωπικό σε συνεργασία με το υφιστάμενο ERP σας.