Το domain σας

Συμπληρώστε το domain σας όπως στο παράδειγμα